Преводи на српски-њемачки

Конкурс за преводиоце са српског на њемачки и њемачког на српски

Превод књига

Лични подаци


е-пошта *
Име *
Презиме *
Град
Телефон *

1. Година студија

2. Досадашње искуство - референце

Назвив посла Година
Додај још поља

3. Број сат колико можете издвојити денвно

4. Просјек током студија

5. Цијена превода (KM)

Цијена преводилачке картице. Преводилачка картица - 1.500 словних знакова с размацима, која се обрачунава према коначном пријеводу


6. Вријеме потребно за превод једне странце (минута)

Просјечно вријеме  потребно за превод једне странице


7. Познавање информационих технологија

Унесите оцјену на скали 1-10. 1 најниђи ниво знања, 10 - највиши


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Програмски језици
Администрација серера
Рачунарске мреже
MS office

  * Oбавезно питање
: