Регистрација учесника за СЕТ 2020 / Registration

...

Рок за пријаву: петак, 29.02.2020.

Deadline: Friday, 2/29/2020.


Лични подаци


е-пошта *
Име *
Презиме *
Установа/фирма
Град
Држава
Телефон *
Факс
Интерент страница
Радно мјесто
Назив привредног субјекта
ЈИБ

1. Котизација

Напомена: Више информација о пакетима на адреси: https://setrebinje.com/index.php/sadrzaj/jedna/9#kotizacija

2. Опис основне дјелатности

3. Шифра дјелатности

4. Тип бизниса

5. Молимо да наведете питања која би могла бити тематика панела

6. Молимо наведите проблематику и приједлоге за отклањање проблема у области производње и испоруке енергије из ОИЕ


  * Oбавезно питање: