Регистрација учесника за СЕТ 2019

...

Рок за пријаву: петак, 08.11.2019.

Лични подаци


е-пошта *
Име *
Презиме *
Установа/фирма
Град
Држава
Телефон *
Факс
Интерент страница
Радно мјесто
Назив привредног субјекта
ЈИБ

1. Котизација

Напомена: Више информација о пакетима на адреси: https://setrebinje.com/index.php/sadrzaj/jedna/9#kotizacija

2. Опис основне дјелатности

3. Шифра дјелатности

4. Тип бизниса

5. Молимо да наведете питања која би могла бити тематика панела

6. Молимо наведите проблематику и приједлоге за отклањање проблема у области производње и испоруке енергије из ОИЕ


  * Oбавезно питање


Више информација на www.setrebinje.com


: