MS Excela

Provjera znanja iz MS Excela

Poštovani,

pred Vama je kratki test poznavanja MS Excela. Test ima za cilj kvalitetniju pripremu kursa iz gore pomenutog programa.  Iz tih razloga molimo da budete realni kako bismo na samom kursu radili ono što Vama pojedinačno i grupno korisno za uspješno i efikasno obavljanje svakodnevnih zadataka. Apsolutno je prihvatljivo da su Vam sva pitanja nepoznata ili sva poznata: i jedno i drugo će biti korisna informacija. Izaberite odgovor koji smatrate tačnim, a na kraju testa je prazno polje gdje možete napisati/iskucati šta smatrate da Vam je potrebno kao i šta bi Vam najviše koristilo za rad. 

Radujemo se saradnji!

Broj poena:
9

Your info