Anketa je zatvorena

Časovi matematike za učenike i prijava za rješavanje zadataka

I bolja ocjena i više znanja!

Zašto obuke iz matematike?

Odgovor je prost. Zato što je matematika toliko važna u životu pojedinca, u napretku i razvoju društva, zato što je matematika sam temelj naše civilizacije. Ne postoji niti jedno sredstvo, izum, tehnologija, ili uređaj koji naše vrijeme čini toliko ugodnim za život i koje otvara ogroman prostor mogućnosti za dalji razvoj, a da u osnovi tog rešenja nije ugrađeno znanje iz matematike.

Bez matematike ne bi bila moguća niti jedna inženjerska disciplina. Bez matematike ne bi bilo elektronike, telekomunikacija, računarske industrije, savremenih materijala. Bez matematike ne bi bilo ni aviona, ni automobila, ni interneta, ni mobilnih telefona. Bez matematike ne bi bilo softvera. Bez matematike ne bi bilo Fejsbuka! Zato je važno da svi znamo matematiku.

Mnoga djeca imaju problem sa apstraktnim mišljenjem, sa principima na kojima matematika počiva. Kod većine predmeta učenik treba da zapamti informacije. Oko 80 posto je pamćenje, a 20 posto mora da se preradi. Kod matematike je obrnuto, 20 posto je primanje informacije, a sve ostalo mozak kao u fabrici obradi i pruža nešto novo. To znači da se mnogo više napora i od strane učenika i od strane profesora mora uložiti da se taj problem objektivne prirode savlada. Kod matematike nema "preskakanja", i potrebno je znati kako se uči.


ŠTA NUDIMO

Obuke za učenike osnovnih, srednjih škola i studente.
Privatne časove 1:1 i časove u mljnjim grupama (do 5 učenika)
Usluge hitne pomoći - uslikate tekst zadatka i pošaljete, Rješenje šaljemo putem e-pošte (emaila)

Mjesto održavanja obuka: Banja Luka

Više informacija na http://matermatika.rs.sr/

Lični podaci


e-pošta *
Ime *
Prezime *
Telefon *

1. Koji razred / godinu studija pohađate? *

2. Unesite naziv škole/fakulteta

3. Rad 1:1 ili u manjim grupama

Pored rada 1:1 možete izabrati rad u manjim grupama do 5 učenika/studenata iz istog razreda.  Polaznici iz istog razreda, sličnog nivoa znanja.Napomena: S povećanjem grupe, smanjuje se cijena po učeniku/studentu. Cijene su date na mjesečnom nivou. 10 časova za učenike II-V razreda, za ostale 8 - časova mjesečno

4. Željena ocijena za učenike

5. Imate dodatnih pitanja? Napišite ih u polju ispod.

Kontakt: info@matematika.rs.sr, 065 917 524  :