Anketa je zatvorena

Prijava na ljetne škole

Ljetne škole u EduLab-u.

Želiš korisno provesti ljeto i uraditi nešto za sebe?

Želiš naučiti nešto novo? Steći nova iskustva?

Lični podaci


e-pošta *
Ime *
Prezime *
Grad *
Telefon *

1. Prijavljujem se na program: *

Označi program na koji se prijavljuješ. Moguće se prijaviti na više programa. 


: