Anketa je zatvorena

Registracija na preteće sadržaje SET 2020

Registracija učešća na večeri dobrodošlice, hercegovačkoj večeri i after party

Molimo Vas da se izjasnite kom događaju u okviru Samita energetike Trebinje SET 2020 namjeravate prisustvovati

Lični podaci


Ime
Prezime
Telefon

1. PRISUSTVO VEČERI DOBRODOŠLICE 04.03.2020 *

2. PRISUSTVO HERCEGOVAČKOJ VEČERI 05.03.2020 u 20.00 časova - Svečana sala "KONAK" Mosko *

3. PRISUSTVO AFTER PARTY 06.03.2020 - Hotel "Panorama" - Grad Sunca *


: