Zahtjev za prijem na neurorehabilitaciju pacijenta nakon moždanog udara ili sa Parkinsonovom bolešću

Na Odjeljenju Neuro B prijem se vrši prema jasno utvrđenim kliničkim kriterijumima za procjenu potencijala pacijenta za rehabilitaciju. U cilju saradnje po dobrobit pacijenata i radi adekvatnog korištenja ograničenih resursa za kompleksnu neurorehabilitaciju, molimo da popunite Zahtjev.

Lični podaci


Ime *
Prezime *
JMBG *
Kontakt osoba *
Telefon *

Stanje pacijenta

1. UPUTNA DIJAGNOZA I DOSADAŠNJE LIJEČENJE *

2. STANJE SVIJESTI – PROCJENA (izaberite opis koji odgovara sadašnjem stanju pacijenta *

3. PROCJENA STANjA POKRETLjIVOSTI (izaberite opis koji odgovara sadašnjem stanju pacijenta): *

4. KONTROLA MOKRENjA I STOLICE (izaberite opis koji odgovara sadašnjem stanju pacijenta): *

5. VAŠE EVENTUALNO KRATKO PITANJE ILI NAPOMENA


* Obavezno popuniti obilježena polja.

 
: