Anketa je zatvorena

NAGRADNA IGRA »KINO BEŽIGRAD PRAZNUJE«

PRIJAVA NA NAGRADNO IGRO:

Lični podaci


e-pošta *
Ime *
Prezime *
Telefon *

1. Strinjam se s pravili nagradne igre *
PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI »KINO BEŽIGRAD PRAZNUJE«

 1. Organizator nagradne igre je družba KG 4LJUBLJANA d.o.o. s sedežem na Kajuhovi ulici 32, Ljubljana, ki upravlja s Kinom Gledališčem Bežigrad na naslovu Linhartova 11, 1000 Ljubljana. Glavna dejavnost družbe je kinematografska dejavnost (v nadaljevanju organizator).
 2. V nagradni igri lahko sodelujejo samo fizične osebe.
 3. Nagradna igra traja od 1.3. do 30.3.2016.
 4. V nagradni igri lahko udeleženci sodelujejo tako, da:
  - ob nakupu kinovstopnice v mesecu marcu 2016 izpolnijo kuponček in ga oddajo v zaboj označen z »KINO BEŽIGRAD PRAZNUJE«, ki je lociran v preddverju Kina gledališča Bežigrad
  - na spletni strani izpolnijo in oddajo obrazec »KINO BEŽIGRAD PRAZNUJE«
 5. V žrebanju bodo sodelovali vsi kupončki, ki bodo v celoti izpolnjeni in pa vsi obrazci, ki bodo oddani preko naše spletne strani www.kino-bezigrad.si, najkasneje do 30.3.2016 do 23:59 ure.
 6. Udeleženci nagradne igre se bodo potegovali za sledeče nagrade:
  - 2 x LETNA KINOVSTOPNICA, za ogled vseh filmskih predstav, ki bodo predvajane v Kino Gledališču Bežigrad do 31.12.2016
  - 4 x KUPON ZA SREDNJE KOKICE, do katerih je nagrajenec upravičen ob ogledu vsake filmske predstave, ki bo predvajana v Kino Gledališču Bežigrad do 31.12.2016
  - 4 x kosilo ali večerja za 2 osebi v Dinerju Kina Gledališča Bežigrad
  - 5 x bon za vstop ene odrasle osebe in enega otroka v POLETNI PARK KRVAVEC (10 ATRAKCIJ)
  - 1 x bon za skok s padalom v tandemu – PADALSKI KLUB SKERI FLY
  - 2 x  bon za ZIPLINE – SOČA RAFTING D.O.O.
  - 4 x bon za RAFTING – SOČA RAFTING D.O.O.
  - 10 x bon za dvourno razvajanje v savnah in hidromasažnem bazenu v  SENSE WELLNESS CLUBu
  20× proizvode za njegu tijela -  MIRATI COSMETICS
  - 4 x bon za 2 osebi za lutkovno/igrano otroško predstavo v Kinu Gledališču Bežigrad
  - 10 x bon za sladoled v Kino Gledališču Bežigrad  
 7. Žrebanje bo javno in bo potekalo v prostorih Kina Gledališča Bežigrad in sicer 31.3.2016  neposredno pred premiero filma Moja obilna grška poroka 2.
 8. Zapisnik o opravljenem žrebanju bo hranil organizator nagradne igre. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.
 9. Nagrajenci bodo o rezultatu žrebanja obveščeni po elektronski pošti ali telefonu. Rezultati  bodo objavljeni tudi na spletni strani organizatorja nagradne igre in na njegovi Facebook strani.
 10. Nagrade NISO prenosljive.
 11. Nagrajenci lahko svojo nagrado prevzamejo v roku 8 dni po objavi rezultatov nagradne igre. Nagrajenci morajo ob prevzemu nagrade priložiti veljaven osebni dokument. Nagrade ni mogoče menjati za denar.
 12. Organizator nagradne igre ni materialno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz koriščenja nagrade.
 13. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
  - se pojavi dvom o istovetnost podatkov nagrajenca,
  - se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev določenih v tej nagradni igri,
  - se ne odzove v roku določenem za prevzem nagrade.
 14.  Organizator se zavezuje, da bo varoval osebne podatke skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu potrošnikov.
 15. Vsak sodelujoči v nagradni igri izrecno soglaša, da se lahko njegovi podatki obdelujejo za namene obveščanja o nagradni igri, anketiranja, raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in akcijah. Vsak sodelujoči tudi izrecno soglaša z objavo njegovega imena v medijih, v primeru, da je nagrajenec. Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene navedene v tej točki in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Vsak sodelajoči pa lahko kadarkoli, brez vnaprejšnje najave, prepove uporabo njegovih podatkov in se odjavi iz sistema prejemanja obvestil.
 16. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni  v družbi KG 4LJUBLJANA d.o.o.  in njihovi bližnji sorodniki. Kot zaposlen se šteje vsak, ki ima z družbo sklenjeno kakršnokoli delovnopravno pogodbo oziroma dela preko študentske napotnice.
 17. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
  - se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev določenih v tej nagradni igri.
 18. Nagradna igra poteka v Republiki Sloveniji.

 
V Ljubljani, 1.3.2016,
Direktor, 
Edis Vukalić


: