WordPress pozicija front-end

Tražimo kreativne saradnike sa iskustvom u WordPress koji mogu samostalno da kompletiraju dodjeljeni im projekt. Poželjan osjećaj za dizajn.

Mogući svi obilci angažovanja: po projektu, djeličično radno, puno radno vrijeme, iz kancelarije ili sa udaljene lokacije
 
Molimo Vas da upitnik popunite što objektivinije. 

Kontakt podaci

Ime *
Prezime *
Država
Adresa
Telefon *
E-pošta *
VEB sajt
Facebook
LinkedIn
Skype
GitHub

1. Godište

2. Društvene mreže

URL
Skype
Github
LinkedIn
FaceBook

3. Ostvareni nivo obrazovanja

Naziv Godina (npr. 2., završio) Ostvareni uspjeh
Srednja škola
Osnovni studij
Master studij
Doktorski studij

4. Jezici

A1 A2 B1 B2 C1 C2
Engleski
Njemački
Ruski

5. Kursevi i obuke

Naziv kursa Trajanje (časova) Naziv škole Profesor
Dodaj još polja

6. Prakse

Firma Poslovi Period od-do
Dodaj još polja

7. Radno iskustvo

Firma Pozicija Period od-do
Dodaj još polja

8. Projekti u WordPress-u

Šta ste radili na projektu UTL Naziv teme
Dodaj još polja

9. Ostali projekti

Naziv projekta Tehnologija URL
Dodaj još polja

10. Nivo znanja i iskustva

Tehnologija Godina iskustva Nivo iskustva (0-5)
Administracija WP - unos sadržaja
Kreiranje novih tema
DEV tema
BE tema
Razvoj plaginova
HTML
CSS
JS
Bootstrap
SASS
Angular
React
Vue.js
Node
PHP
Laravel
PhotoShop
Adobe Illustrator
PixelPerect

11. Oblik angažovanja

12. Očekivana primanja

Eura
Za puno radno vrijeme (mjesečna plata)
Za 20 časova sedmično (plata)
Po satu

13. Dodatne napomene


* Obavezno pitanje

 


: