WordPress позиција front-end

Због повећаног броја пројеката потребни сараници за WordPress. Могући сви обилци ангажовања: по пројекту, дјеличично радно, пуно радно вријеме, из канцеларије или са удаљене локације

Молимо Вас да упитник попуните што објективиније. 

Kонтакт подаци

Име
Презиме
Држава
Адреса
Телефон
E-пошта
ВЕБ сајт
Facebook
LinkedIn
Skype

1. Годиште

2. Друштвене мреже

URL
Skype
Github
LinkedIn
FaceBook

3. Остварени ниво образовања

Назив Година (нпр. 2., завршио) Остварени успјех
Средња школа
Основни студиј
Мастер студиј
Докторски студиј

4. Језици

А1 А2 Б1 Б2 Ц1 Ц2
Енглески
Њемачки
Руски

5. Курсеви и обуке

Назив курса Трајање (часова) Назив школе Професор
Додај још поља

6. Праксе

Фирма Послови Период од-до
Додај још поља

7. Радно искуство

Фирма Позиција Период од-до
Додај још поља

8. Пројекти у WordPress-у

Шта сте радили на пројекту UTL Назив теме
Додај још поља

9. Остали пројекти

Назив пројекта Технологија URL
Додај још поља

10. Ниво знања и искуства

Технологија Година искуства Ниво искуства (0-5)
Администрација WP - унос садржаја
Креирање нових тема
DEV тема
BE тема
Развој плагинова
HTML
CSS
JS
Bootstrap
SASS
Angular
React
Vue.js
Node
PHP
Laravel
PhotoShop
Adobe Illustrator
PixelPerect

11. Облик ангажовања

12. Очекивана примања

Еура
За пуно радно вријеме (мјесечна плата)
За 20 часова седмично (плата)
По сату

13. Додатне напомене


* Oбавезно питање

 


: