Praksa i zaposlenje na poslovima prodaje i marketinga u IT preduzeću

BitLab d.o.o. Banja Luka (www.bitlab.rs) se bavi razvojem veb i moblinih aplikacija, hostingom i administraciojm servera, edukacijom, organizacijom događaja, internet marketingom i promocijom raspisuje konkurs za sledeće pozicije:

1. Program studentske prakse koji obuhvata poslove:

- Marketinške aktivnosti za potrebe preduzeća i klijenata preduzeća s posebnim akcentom na internet marketing
- Organizacija kurseva i obuka
- Prodaje IT proizvoda i usluga
- Organzaciju naučnih i stručnih skupova
- organizaciju B2B poslovnih susreta
- Sastavljanje ponuda, učešće na tenderima
- Upravljanje projektima
- Administraciju veb portala

Tokom programa studenti će sticati iskustvo radeći na konkretnim projektima s mentorima. Putem ovog programa BitLab nastavlja na praktične i primjenjive načine mladima pružati raznovrsna poslovna znanja i nova iskustva.

Trajanje prakse: 2 mjeseca

Prijave će pratiti period selekcije kandidata. Nakon završene prakse, svi studenti će dobiti potvrdu o završenoj praksi i ući će u bazu za potencijalne zaposlene BitLab-a. Za najbolje je otvorena šansa da se zaposle po završetku prakse.

2. Zaposlenje na poslovima prodaje i marketinga

Aktivnosti kao i pod 1, stim što je pozicija predviđena za osobe sa iskustvom u oblasti prodaje i marketinga

Mogućnost zaposlenja na puno ili djelimično radno vrijeme.


Napomena: Praktikanti i zaposleni dobijaju posebne popuste na edukaciju koju organizuje BitLab (IT obuke, jezičke kurseve, NLP obuke), kao i na druge usluge BitLab-a uključujući hosting i registraciju domena,

Lični podaci


e-pošta *
Ime *
Prezime *
Grad
Telefon *

1. Datum rođenja *

2. Pol *

3. Grad, oština stanovanja

Obrazovanje

4. Srednjoškolsko obrazovanje *

Naziv škole Grad Prosječna ocijena
Dodaj još polja

5. Ostvareni nivo obrazovanja *

Napomena: U polje pored odgovra unesite naziv institucije

6. Smjer *

7. Godina kada ste upisali prvi put osnovni studij

8. Godina studija

9. Godina završetka studija

Napomena: Upisati ukoliko ste završili studije

10. Kursevi i obuke

Naziv kursa Fond časova Posjeduje certrifikat
Dodaj još polja

11. Predhodna praksa / Volontiranje

Institucija Poslovi Period
Dodaj još polja

12. Učešće u radu studentskih organizacija

Naziv organizacije Zaduženja Period
Dodaj još polja

13. Radno iskustvo

Firma Pozicija / Poslovi Period zaposlenja
Dodaj još polja

14. Strani jezik

A1 A2 B1 B2 C1 C2
Engleski
Njemački
Ruski
Italijanski

15. Spremnost na cjeloživotno usavršavanje, odgovrnost, analitički pristup, rad pod pritiskom *

1 2 3 4 5
Spremnost i motivisanost za stalnim usavršavanjem
Odgovoran i samostalan pristup u rješavanju problema
Sposobnost rada pod pritiskom i u kratkim rokovima
Analitički, uporan i kreativan pristup zadacima
Timski rad
Spremnost na prekovremeni rad

16. Motivaciono pismo (link)

Napomena: Motivaciono pismo možete poslati i na posao@bitlab.rs

CV i motivacija

17. CV (link)

Napomena: CV Možete poslati i na eposao@bitlab.rs

18. Opiši zbog čega se smatraš pravim kandidatom za BitLab praksa program?

Ostali podaci

19. Profil - stranica na društvenim mrežama

Unesite link
Dodaj još polja

20. Navedite kao ste saznali za ovaj konkurs?

21. Pozicija za koju konkurišete

22. Željena nadoknada za angažovanje na mjesečnom nivou u KM

23. Spremnost da lična primanja zavise od ostvarenih rezultata

1 2 3 4 5
Spremnost na umanjenje primanja u slučaju loših poslovnih rezultata preduzeća
Spremnost na povećanje primanja kod dobrog poslovanja preduzeća
Spremnost na snošenja odgovornosti i posledica u slučaju ličnih propusta
U slučaju ličnih zasluga za dobre rezultate očekujem nagrade
Želim da radim za fiksnu platu
Napomena: 1 označava najniži stepen saglasnosti s ponuđenom opcijom, a 5 najveći

24. Dodatne napomene


  * Obavezno pitanje


Konkurs je otvren do pronalaženja adekvatnih kandidata.

Popunjavanjem upitnika dobijate besplatno token za korišćenje aplikacije za polaganje vozačkog ispita "Testovi auto škole". Više informacija o aplikaciji na http://testoviautoskole.com: