Anketa je zatvorena

Konkurs za angažovanje na poslovima marketinga, prodaje i adminstrativnim poslova u IT preduzeću

BitLab d.o.o. Banja Luka (www.bitlab.rs) se bavi razvojem veb i moblinih aplikacija, hostingom i administraciojm servera, edukacijom, organizacijom događaja, internet marketingom i promocijom raspisuje konkurs novog člana tima.

Želimo da naš novi član tima bude vredan, odgovran, samoincijativan.
Kolega/kolegica će biti angažovani na poslovima marketinga, akvizicije novih klijenata,  pregovore i javnim nastupima. 

Pored marketinško/prodajnih aktivnosti radni kolega/kolegica će imati mogućnost da radi na administrativno-finasijskim poslovima, javnim nabavkama, vođenju projekata, obradi i analizi podataka.


Odgovornosti  su:

- akviziciju novih klijenata po poboljšanje prodaje

- organizaciji obuka / kurseva

- javne nastupe (konferencije, TV nastupi i sl.)

- administrativni poslovi (vođenje knjige protokola i sl.)

- finisije (izdavanje faktura, naplata, analiza rezultata poslovanja)

- kontakti s klijentima, izgradnja i unapređenje odnosa s postojećim i novim klijentima

- priprema ponuda za različite klijente za projekte istraživanja tržišta

- organizacija, planiranje i praćenje realizacije projekata

- aktivno sudjeluje u osmišljava marketinške akcije zajedno sa ciljem povećanja prodaje i jačanja  imidža

- statistička obrada i analiza podataka

- priprema internih izvještaja i izvještaja za potrebe klijenata

- vođenje projektne dokumentacije

- održavanje sadržaja veba i društvenih mreža


Uslovi

Prava osoba za nas je:

- ambiciozna i proaktivna

- samoincijativna, samostalna u vođenju i realizaciji marketinških i prodajnih aktivnosti

- sklona timskom radu i vođenju ljudi u timu

- ima dobre organizacijske vještine

- profesionalnost u ophođenju

- ima dobre komunikacijske i prezentacijske vještine

- ima dobre analitičke, matematičke i statističke sposobnosti i znanja

- razumije kako rezultate istraživanja ili analiza tržišta primijeniti u poslovnoj praksi

- spremna za permanentno učenje i prenošenje znanja drugim članovima tima


Tražena znanja i vještine:

- visoka stručna sprema  ili student završne godine (preferirana područja su ekonomija, marketing, psihologija, sociologija) 

- izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu 


Prednost je ako:

- imate vozačku B kategorije

‐ iskustvo u e-mail marketingu (Splio, Mailchimp, Sendgrid i sl.) 

‐ poznavanje Google Analytics alata 

‐ poznavanje  Google AdWords  Facebook oglašivačkih alata 

‐ fleksibilnost i proaktivnost u pristupu poslu i ostvarenju ciljeva

- osnovno razumijevanje HTML-a, CSS, JS i slično, 


Ukoliko smatrate da se uklapate u neki od gore navedenih profila, dinamični ste, odgovorni i želite postati dio našeg tima, svoj CV i motivacijsko pismo pošaljite putem linka za prijavu ili putem e-pošte 

Za daljnje razgovore bit će kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug.


Što nudimo:

- izazovno i dinamično radno okruženje

- mogućnost za daljnji profesionalni razvoj

- mogućnost zaposlenja na neodređeno vrijeme

- pohađanje specijalizovanih obuka i kurseva

- odlaske na struče i naučne skupove


Svi prijavljeni kandidati koji popune upitnik, dobijaju popust od 50% za a jedan hosting i domen10% za kurseve i obuke

Kontakt podaci


Adresa
Ime *
Prezime *
E-pošta *
Telefon *
Skype
Facebook
LinkedIn

1. Datum rođenja *

2. Pol *

3. Grad, oština stanovanja

Obrazovanje

4. Srednjoškolsko obrazovanje *

Naziv škole Grad Prosječna ocijena
Dodaj još polja

5. Ostvareni nivo obrazovanja *

Napomena: U polje pored odgovra unesite naziv institucije

6. Smjer *

7. Godina kada ste upisali prvi put osnovni studij

8. Godina studija

9. Godina završetka studija

Napomena: Upisati ukoliko ste završili studije

10. Kursevi i obuke

Naziv kursa Fond časova Posjeduje certrifikat
Dodaj još polja

11. Predhodna praksa / Volontiranje

Institucija Poslovi Period
Dodaj još polja

12. Učešće u radu studentskih organizacija

Naziv organizacije Zaduženja Period
Dodaj još polja

13. Radno iskustvo

Firma Pozicija / Poslovi Period zaposlenja
Dodaj još polja

14. Strani jezik

A1 A2 B1 B2 C1 C2
Engleski
Njemački
Ruski
Italijanski

15. Spremnost na cjeloživotno usavršavanje, odgovrnost, analitički pristup, rad pod pritiskom *

1 2 3 4 5
Spremnost i motivisanost za stalnim usavršavanjem
Odgovoran i samostalan pristup u rješavanju problema
Sposobnost rada pod pritiskom i u kratkim rokovima
Analitički, uporan i kreativan pristup zadacima
Timski rad
Spremnost na prekovremeni rad

16. Motivaciono pismo (link)

Napomena: Motivaciono pismo možete poslati i na posao@bitlab.rs

CV i motivacija

17. CV (link)

Napomena: CV Možete poslati i na eposao@bitlab.rs

18. Opiši zbog čega se smatraš pravim kandidatom za BitLab praksa program?

Ostali podaci

19. Profil - stranica na društvenim mrežama

Unesite link
Dodaj još polja

20. Navedite kao ste saznali za ovaj konkurs?

21. Pozicija za koju konkurišete

22. Željena nadoknada za angažovanje na mjesečnom nivou u KM

23. Spremnost da lična primanja zavise od ostvarenih rezultata

1 2 3 4 5
Spremnost na umanjenje primanja u slučaju loših poslovnih rezultata preduzeća
Spremnost na povećanje primanja kod dobrog poslovanja preduzeća
Spremnost na snošenja odgovornosti i posledica u slučaju ličnih propusta
U slučaju ličnih zasluga za dobre rezultate očekujem nagrade
Želim da radim za fiksnu platu
Napomena: 1 označava najniži stepen saglasnosti s ponuđenom opcijom, a 5 najveći

24. Dodatne napomene
Konkurs je otvren do pronalaženja adekvatnih kandidata.: