Конкурс за ангажовање на пословима продаје ИТ производа и маркетинга

БитЛаб д.о.о. Бања Лука (www.bitlab.rs) се бави развојем веб и моблиних апликација, хостингом и администрациојм сервера, едукацијом, организацијом догађаја, интернет маркетингом и промоцијом расписује конкурс новог члана тима.

Желимо да наш нови члан тима буде вредан, одговран, самоинцијативан.
Колега/колегица ће бити ангажовани на пословима продаје ИТ поризвода и маркетинга. Имаће комуникацију са клијентима и  добављачима. 

Радиће и на пословима издавања фактура, калкулација, праћењу јавних набавки, анализи тржишта.


Одговорности  су:

- аквизицију нових клијената по побољшање продаје

- финисије (издавање фактура, калукулација, анализа резултата пословања)

- контакти с клијентима, изградња и унапређење односа с постојећим и новим клијентима

- припрема понуда за различите клијенте за пројекте истраживања тржишта

- оанализа тржишта и пословних резултата

- активно судјелује у осмишљава маркетиншке акције заједно са циљем повећања продаје и јачања  имиџа

- одржавање садржаја веба продавнице


Услови

Права особа за нас је:

- амбициозна и проактивна

- самоинцијативна, самостална у вођењу и реализацији маркетиншких и продајних активности

- склона тимском раду

- има добре организацијске вјештине

- професионалност у опхођењу

- има добре комуникацијске и презентацијске вјештине

- има добре аналитичке, математичке и статистичке способности и знања

- разумије како резултате истраживања или анализа тржишта примијенити у пословној пракси

- спремна за перманентно учење и преношење знања другим члановима тима


Тражена знања и вјештине:

- висока стручна спрема  или студент завршне године (преферирана подручја су економија, маркетинг, психологија, социологија) 

- изврсно знање енглеског језика у говору и писму 


Предност је ако:

- имате возачку Б категорије

‐ искуство у е-маил маркетингу (Splio, Mailchimp, Sendgrid и сл.) 

‐ познавање Google Analytics алата 

‐ познавање  Google AdWords  и Facebook оглашивачких алата 

‐ флексибилност и проактивност у приступу послу и остварењу циљева

- основно разумијевање HTML-а, CSS, ЈS и слично

-
знања из области хардвера


Уколико сматрате да се уклапате у неки од горе наведених профила, динамични сте, одговорни и желите постати дио нашег тима, свој CV и мотивацијско писмо пошаљите путем линка за пријаву или путем е-поште 

За даљње разговоре бит ће контактирани само кандидати који уђу у ужи круг.


Што нудимо:

- изазовно и динамично радно окружење

- могућност за даљњи професионални развој

- могућност запослења на неодређено вријеме

- похађање специјализованих обука и курсева


Сви пријављени кандидати који попуне упитник, добијају попуст од 10% за услуге хостинга и  5% за курсеве и обуке

Kонтакт подаци


Име *
Презиме *
Адреса
E-пошта *
Телефон *
Skype
Facebook
LinkedIn

1. Датум рођења *

2. Пол *

3. Град, оштина становања

Образовање

4. Средњошколско образовање *

Назив школе Град Просјечна оцијена
Додај још поља

5. Остварени ниво образовања *

Напомена: У поље поред одговра унесите назив институције

6. Смјер *

7. Година када сте уписали први пут основни студиј

8. Година студија

9. Година завршетка студија

Напомена: Уписати уколико сте завршили студије

10. Курсеви и обуке

Назив курса Фонд часова Посједује цертрификат
Додај још поља

11. Предходна пракса / Волонтирање

Институција Послови Период
Додај још поља

12. Учешће у раду студентских организација

Назив организације Задужења Период
Додај још поља

13. Искуства са ИТ-ом и хардвером

14. Радно искуство

Фирма Позиција / Послови Период запослења
Додај још поља

15. Страни језик

А1 А2 B1 B2 C1 C2
Енглески
Њемачки
Руски
Италијански

16. Спремност на цјеложивотно усавршавање, одговрност, аналитички приступ, рад под притиском *

1 2 3 4 5
Спремност и мотивисаност за сталним усавршавањем
Одговоран и самосталан приступ у рјешавању проблема
Способност рада под притиском и у кратким роковима
Аналитички, упоран и креативан приступ задацима
Тимски рад
Спремност на прековремени рад

17. Мотивационо писмо (линк)

Напомена: Moтивационо писмо можете послати и на posao@bitlab.rs

CV и мотивација

18. CV (линк)

Напомена: CV Mожете послати и на eposao@bitlab.rs

19. Опишите због чега смтрате да сте најбољи кандидат за ову позицију

Остали подаци

20. Профил - страница на друштвеним мрежама

Унесите линк
Додај још поља

21. Наведите као сте сазнали за овај конкурс?

22. Позиција за коју конкуришете

23. Жељена надокнада за ангажовање на мјесечном нивоу у КМ

24. Спремност да лична примања зависе од остварених резултата

1 2 3 4 5
Спремност на умањење примања у случају лоших пословних резултата предузећа
Спремност на повећање примања код доброг пословања предузећа
Спремност на сношења одговорности и последица у случају личних пропуста
У случају личних заслуга за добре резултате очекујем награде
Желим да радим за фиксну плату
Напомена: 1 означава најнижи степен сагласности с понуђеном опцијом, а 5 највећи

25. Додатне напомене


* Oбавезно питање

 


Конкурс је отврен до проналажења адекватних кандидата.: