Конкурс за запослење на пословима администрације, финасија, продаје и маркетинга у ИТ предузећу

БитЛаб д.о.о. Бања Лука (www.bitlab.rs) се бави развојем веб и моблиних апликација, хостингом и администрациојм сервера, едукацијом, организацијом догађаја, интернет маркетингом и промоцијом расписује конкурс за:

Тражимо самоиницијативну и одговорну особу. Посао укључује административне активности, финасије, продају и маркетинг,  управљање пројектима, истраживање,  координацију провођења у свим фазама пројекта, обраду и анализу резултата, писање извјештаја и креирање презентација, контакте с клијентима, понуде, преговоре, те презентацију резултата наручиоцима.


Одговорности  су:

- административни послови (вођење књиге протокола и сл.)

- финисије (издавање фактура, наплата, анализа резултата пословања)

- контакти с клијентима, изградња и унапређење односа с постојећим и новим клијентима

- припрема понуда за различите клијенте за пројекте истраживања тржишта

- организација, планирање и праћење реализације пројеката

- активно судјелује у осмишљава маркетиншке акције заједно са циљем повећања продаје и јачања  имиџа

- статистичка обрада и анализа података

- припрема извјештаја за потребе клијената

- вођење потребне пројектне документације

- одржавање садржаја веба и друштвених мрежа


Услови

Права особа за нас је:

- амбициозна и проактивна

- самоинцијативна, самостална у вођењу и реализацији маркетиншких и продајних активности

- склона тимском раду и вођењу људи у тиму

- има добре организацијске вјештине

- професионалност у опхођењу

- има добре комуникацијске и презентацијске вјештине

- има добре аналитичке, математичке и статистичке способности и знања

- разумје како резултате истраживања или анализа тржишта примијенити у пословној пракси

- спремна за перманентно учење и преношење знања другим члановима тима


Тражена знања и вјештине:

- висока стручна спрема  или студент завршне године (преферирана подручја су економија, маркетинг, психологија, социологија) 

- изврсно знање енглеског језика у говору и писму 


Предност је ако:

- имате возачку Б категорије

‐ искуство у е-маил маркетингу (Splio, Mailchimp, Sendgrid и сл.) 

‐ познавање Google Analytics алата 

‐ познавање  Google AdWords  и Facebook оглашивачких алата 

‐ флексибилност и проактивност у приступу послу и остварењу циљева

- основно разумијевање HTML-а, CSS, Уколико сматрате да се уклапате у неки од горе наведених профила, динамични сте, одговорни и желите постати дио нашег тима, свој CV и мотивацијско писмо пошаљите путем линка за пријаву или пуем е-поште 

За даљње разговоре бит ће контактирани само кандидати који уђу у ужи круг.


Што нудимо:

- изазовно и динамично радно окружење

- могућност за даљњи професионални развој

- могућност запослења на неодређено вријеме

- службени мобител


Сви пријављени кандидати који попуне упитник, добијају попуст од 50% за а један хостинг и домен15% за дукацију и 50% на токене за  за коришћење апликације за полагање возачког испита "Тестови ауто школе". 

Лични подаци


е-пошта *
Име *
Презиме *
Град
Телефон *

1. Датум рођења *

2. Пол *

3. Град, оштина становања

Образовање

4. Средњошколско образовање *

Назив школе Град Просјечна оцијена
Додај још поља

5. Остварени ниво образовања *

Напомена: У поље поред одговра унесите назив институције

6. Смјер *

7. Година када сте уписали први пут основни студиј

8. Година студија

9. Година завршетка студија

Напомена: Уписати уколико сте завршили студије

10. Курсеви и обуке

Назив курса Фонд часова Посједује цертрификат
Додај још поља

11. Предходна пракса / Волонтирање

Институција Послови Период
Додај још поља

12. Учешће у раду студентских организација

Назив организације Задужења Период
Додај још поља

13. Радно искуство

Фирма Позиција / Послови Период запослења
Додај још поља

14. Страни језик

А1 А2 B1 B2 C1 C2
Енглески
Њемачки
Руски
Италијански

15. Спремност на цјеложивотно усавршавање, одговрност, аналитички приступ, рад под притиском *

1 2 3 4 5
Спремност и мотивисаност за сталним усавршавањем
Одговоран и самосталан приступ у рјешавању проблема
Способност рада под притиском и у кратким роковима
Аналитички, упоран и креативан приступ задацима
Тимски рад
Спремност на прековремени рад

16. Мотивационо писмо (линк)

Напомена: Moтивационо писмо можете послати и на posao@bitlab.rs

CV и мотивација

17. CV (линк)

Напомена: CV Mожете послати и на eposao@bitlab.rs

18. Опиши због чега се сматраш правим кандидатом за BitLab пракса програм?

Остали подаци

19. Профил - страница на друштвеним мрежама

Унесите линк
Додај још поља

20. Наведите као сте сазнали за овај конкурс?

21. Позиција за коју конкуришете

22. Жељена надокнада за ангажовање на мјесечном нивоу у КМ

23. Спремност да лична примања зависе од остварених резултата

1 2 3 4 5
Спремност на умањење примања у случају лоших пословних резултата предузећа
Спремност на повећање примања код доброг пословања предузећа
Спремност на сношења одговорности и последица у случају личних пропуста
У случају личних заслуга за добре резултате очекујем награде
Желим да радим за фиксну плату
Напомена: 1 означава најнижи степен сагласности с понуђеном опцијом, а 5 највећи

24. Додатне напомене


  * Oбавезно питање


Конкурс је отврен до проналажења адекватних кандидата.: