Anketa je zaprta

Digital marketing

Na ovom kursu ćete imati priliku naučiti kako kreirati svoju ciljanu publiku, te kome "prodati" svoj proizvod/brend/blog ili čime se bavite. 

Početak kursa 08.06.2019. 

Trajanje kursa: 6 sedmica

Broj časova: 2 puta sedmično po 2 časa = ukupno 24 časa 

Cijena kursa: 120 KM 
- Mogućnost plaćanja u ratama. Osebni podatki


Mesto
Ime
Priimek
Email
Telefon

1. Imate li prethodnog iskustva u markenigu? *

Da/Ne? Ukoliko je odgovor Da, opišite.: