Anketa je zaprta

Kreiranje interventnih mjera za ublažavanje negativnih efekata krize prouzrokovane virusom korona DJELATNOST "USLUGE"

Poštovani privrednici,

Imajući u vidu  trenutnu opštu situaciju kako na  globalnom nivou, Republici Srpskoj, tako i u opštini Mrkonjić Grad, prouzrokovanu pandemijom virusa korona COVID 19 , i potrebu  Opštine da u granicama svojih ovlaštenja i mogućnosti pruži podršku svojim privrednicima molimo Vas da uzmete aktivno učešće u anketi koja će nam omogućiti da kreiramo zajedničke mjere kojima bi sa lokalnog nivoa pokušali da damo doprinos umanjenju negativnih efekata na vaše poslovanje.

U tom smislu molimo da popunjavanjem ankete,date doprinos u kreiranju interventnih mjera opštine Mrkonjić Grad za ublažavanje negativnih efekata krize prouzrokovane virusom korona COVID 19.

Ova anketa odnosi se na djelatnost "USLUGE" (trgovina, ugostiteljstvo,...)

 


1. Poslovni subjekat zapošljava (uključujući i vlasnika)

2. Poslovni subjekat ostvaruje ukupne prihode *

3. Poslovni subjekat, zbog mjera Opštinskog štaba za vanredne situacije *

4. Kod poslovnih subjekata, zbog trenutne situacije, za mjesec mart *

5. Zbog novonastale situacije poslovni subjekat tokom marta mjeseca *

6. Zbog novonastale situacije, a ukoliko se ista nastavi i tokom aprila i dalje poslovni subjekat

7. U uslovima novonastale situacije, poslovni subjekat je *

8. U cilju ublažavanja negativnih efekata trenutne krize, imajući u vidu mjere koje će preduzeti Vlada RS (sufinansiranje doprinosa i poreza za mart, i isplata u potpunosti plata za april u visini najniže plate u RS), od opštine Mrkonjić Grad očekujem *
                                          
                                                    HVALA VAM NA SARADNjI I UČEŠĆU U ANKETI!


: