.NET, C# developer

Имате искуства са .NET-oм, друштвени сте, креативни, одговрни, спремни на изазове и вредни - придружите нам се. Битна нам је позитивна клима у тиму. Ми смо флексибилни. Можете радити с удаљене локације и из канцеларије, на дјелимично и на пуно вријеме.

Шири опсег посла подразумијева:

 • Развој софтверских система;
 • Имплементација и унапређење постојећих рјешења кориштењем модерних технологија
 • Прикупљање, дефинисање и документовање пројектних захтјева на радионицама са клијентом;
 • Пројектовање рјешења, израда функционалних спецификација које описују тражено рјешење;
 • Израда пројектне и корисничке документације;
 • Активности конфигурације и тестирања система;

  Од идеалног кандидата очекујемо:

  • Аналитичко размишљање и рјешавање проблема: могућност процесне анализе, обраде и анализе информација из различитих извора, креативно размишљање, доношење одлука, учење и брзо усвајање нових вјештина и знања, генерирање нових идеја, рјешавање проблема, концептуално и визуално размишљање
  • Комуникацијске вјештине: одлично владање вербалном и невербалном комуникацијом, изражавање у писаној комуникацији, активно слушање и запажање, увјеравање, управљање интеракцијом, презентацијске вјештине и јасно преношење поруке.

   • Рад с људима: тимски рад, преговарање и рјешавање конфликата.
   • Организацијске вјештине: способност планирања задатака, ефикасног управљања властитим временом и додјелу приоритета задацима.

    • Самоиницијативност / Проактивност

    Ако ти све ово звучи привлачно, а истовремено си проактивна и високо мотивисана особа, професионалним изазовима прилазиш с позитивним ставом, брзо учиш и спреман/на си за тимски рад, пошаљи нам своју пријаву и пружа ти се могућност да постанеш дио нашег тима.

    Лични подаци


    е-пошта *
    Име *
    Презиме *
    Град
    Држава
    Телефон *

    1. Skype налог

    2. Средњошколско образовање

    Назив школе Град Просјечна оцјена
    Додај још поља

    3. Остварени ниво образовања

    Напомена: У поље поред одговра унесите назив школе/факултета

    4. Година студија

    5. Година завршетка студија

    Напомена: Уписати број (нпр. 2014) уколико сте завршили студије

    6. Страни језик

    А1 А2 B1 B2 C1 C2
    Енглески
    Њемачки
    Шпански
    Руски

    7. Курсеви и обуке

    Назив кзрса Задужења Период
    Додај још поља

    8. Предходна искуства

    Институција Послови Период П / В / З
    Додај још поља

    9. Пројекти

    Пројекти на којима сте учестовали. Кратак опис


    Пројект Технологија УРЛ адреса
    Додај још поља

    10. Ниво искуства

    1 2 3 4 5
    MSSQL
    MySQL
    PostgreSQL
    MVC
    ASP.NET
    Service Oriented Architecture (SOA)
    Team Foundation Server (TFS)
    Knowledge of agile methodologies (SCRUM)
    XML
    PowerShell
    TFS
    SQL Server Management Studio
    Ruby on Rails
    .NET
    #C
    Java
    Microsoft Azure
    Microsoft Sharepoint
    Angular
    JavaScript
    CSS3
    HTML5
    GIT
    SVN
    Selenium Toolkit for .NET
    Искуство у интеграцији са API-има других система и рад с веб сервисима
    UML
    Kendo za UI
    Telerik za UI
    Entity Framework
    Visual studio team service за вођење пројекта и ревизију кода
    React
    Vue.js
    Spring
    Hibernate
    Jira

    11. Спремност на цјеложивотно усавршавање, одговрност, аналитички приступ, рад под притиском

    1 2 3 4 5
    Спремност и мотивисаност за сталним усавршавањем
    Одговоран и самосталан приступ у рјешавању проблема
    Способност рада под притиском и у кратким роковима
    Спремност на прековремени рад у циљу поштовања рокова
    Аналитички, упоран и креативан приступ задацима
    Напомена: 1 - најнижи ново, ,,, 5 највиши ниво

    12. Жељени начин ангажовања

    13. Тренутни статус

    14. Очекивана примања

    Износ у Еврима
    НЕТО сатница
    НЕТО примања за пуно радно вријеме

    15. Услови под којим би промјенили тренутно радно мјесто

    У колико сте тренутно запослени, молимо Вас да наведете услове под којима би били спремни промјенити фирму


    16. Профил на друштвеним мрежама

    Унесите линк
    Додај још поља

    17. CV (линк)

    Напомена: можете послати и на posao@bitlab.rs

    18. Мотивационо писмо (линк)

    Напомена: можете послати и на posao@bitlab.rs

    19. Додатне напоомене


      * Oбавезно питање


    BitLab д.о.о., Бања Лука, 066 516 174, posao @ bitlab.rs 


    :