Magento и ShopWare ангажовање

Отворене позиције за Magento и ShopWare. Могућ рад и на parttime.

Креативност и тимски рад

Препознавање естетских вриједности

Добре комуникацијске способности

Самосталност и одговорност

Нидимо:

Могућност сталног запослења или рада на парт тиме

Могућност сталног напредовања

Примања у зависности од нивоа знања, искуства и залагања.
Могучност договора за исплате на ниво мјесеца или по радном сату

Лични подаци


е-пошта
Име
Презиме
Град
Телефон
Интерент страница

1. Skype

2. Познавање технологија

1 2 3 4 5
Magento 1
Magento 2
Креирање тема за magento
Повезивање Magenta са сервисима
Повезивање Magenta са ERP системима
Повезивање Magenta са CRM сисемима
Миграција са 1 на 2 Magento
ShopWare
WooCommerce
JS
Angular
React
Vue.je
CSS
PHP
Напомена: Означите ниво знања и искуства

3. Искуство - пројекти

Навести на којим сте пројектима радили и које време


Назив пројекта URL пројекта Период ангажовања Кратак опис активности
Додај још поља

4. Жељени начин ангажовања

Напомена: За part time навести колико часова седмично можете да издвојите

5. Цена

Цена у Еурима
По сату
Месечни износ за Fulltime

6. Налози на друштвеним мрежама

7. CV

CV пожељно послати на  posao @ bitlab.rs


8. Напомена

Ако имате додатно питање или коментар  * Oбавезно питање


Процењно време трајања пројекта 6+ месеци. Пожељно искуство у повезивању са ERP,

: