Самит енергетике / Energy Summit

Поставите питање за предстојећи Самит енергетике - Требиње. Ask a question about the upcoming Energy Summit - Trebinje.

„ЕНЕРГЕТСКА БУДУЋНОСТ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА – ПОТЕНЦИЈАЛИ ЕНЕРГЕТСКОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“

"THE ENERGY FUTURE OF THE WESTERN BALKANS - POTENTIALS OF THE ENERGY SECTOR OF THE REPUBLIC OF SRPSKA"

Лични подациНа Самиту енергетике бих желио/ла одговор на следеће питање / At the Energy Summit, I would like to answer the following question

1. На Самиту енергетике бих желио/ла одговор на следеће питање / At the Energy Summit, I would like to answer the following question

Питање 

Question


Лични подаци / Personal data

2. Лични подаци / Personal data

Име / First Name Презиме / Last Name Академска титула / Academic title Занимање / Profession
Додај још поља

Фирма / Company

3. Назив / Name

4. ЈИБ / IDB

5. Адреса фирме / Company Address

Улица и број / Street and number

6. Мјесто / Location

7. Поштански број / Zip Code

8. Држава / Country

9. Телефон / Phone

10. Факс / Fax

11. Е-маил / E-mail

12. Интернет страница / Web Page


  * Oбавезно питање


Више информација на www.setrebinje.com

More information at  www.setrebinje.com


: