Образац за акредитацију медија за праћење Самита енергетике Требиње / Media Accreditation Form for Monitoring the Trebinje Energy Summit

Мјесто и датум одржавања: Требиње, 20.- 21. 05. 2021. / Venue and date: Trebinje, 20-21 05. 2021.

Сваки медиј може акредитовати до 2 (два) члана репортерске екипе а ТВ куће до 3 (три). За све акредитоване медије, у Галерији Културног центра ће 20. и 21. 05. 2021. г. бити организован Пресс центар (намјенска просторија за рад и разговоре, слободан WI-FI, послужење напитцима, административна и техничка помоћ). У вријеме одржавања СЕТ, предвиђено је да буду одржане dvije конференције за новинаре: 20.05. (13:15 - 14:00); 21.05. (09:00 - 10:00); Пресс центар ће вам радо помоћи у договарању термина за узимање изјава као и реализацију разговора и интервјуа са званичницима СЕТ 2021.: предсједницима и члановима организационих тијела СЕТ, модераторима, панелистима и гостима. По пријему овог образца, доставит ћемо вам листу ваших потенцијалних саговорника о теми енергетике, енергетске ефикасности и заштите животне средине.

Each medium can accredit up to 2 (two) members of the reporter team and TV stations up to 3 (three). For all accredited media, in the Gallery of the Cultural Center will be held on 20 and 21 March 2021. be organized Press Center (dedicated room for work and talks, free WI-FI, beverage service, administrative and technical assistance). At the time of the SET, two press conferences are scheduled to be held: 20.05. (1:15 pm - 2:00 pm); 21.05. (9am - 10am); The Press Center will be happy to assist you in arranging the dates for taking statements as well as the realization of the talks and interviews with SET 2021 officials: presidents and members of SET organizational bodies, moderators, panelists and guests. Upon receipt of this form, we will provide you with a list of your potential interviewees on the topic energy, energy efficiency and environmental protection.

Kонтакт подаци1. Назив медија / Name of the Media

2. Сједиште / Headquarters

3. Адреса / Address

4. Телефон / Phone

5. Факс / Fax

6. Е-маил / E-mail

7. Интернет страница / Web Page

8. Име и презиме уредника / Editor's first and last name

9. Е-маил уредника / Editor's e-mail

10. Е-маил на који убудуће треба слати информације о СЕТ / E-mail to which SET information should be sent in the future

11. Подаци о представницима медија / Information on media representatives

Име и презиме / First and Last Name Датум рођења / Date of Birth Е-маил / E-mail Телефон / Phone Радна позиција у медију / Working Position in the Media
Додај још поља

12. Е-маил на који треба слати обавијест о будућим пројектима СЕТ доо Требиње / E-mail to which notification of future projects of SET doo Trebinje should be sent

13. Питање медија / Media issue


* Oбавезно питање

 


Контакт: САМИТ ЕНЕРГЕТИКЕ ТРЕБИЊЕ, односи са јавношћу, Раде Шегрт.
Молимо да прецизно и потпуно попуните образац јер се унесени садржај аутоматски аплицира на акредитације.

Contact: ENERGY SUMMIT Summit, Public Relations, Раде Шегрт.
Please complete the form accurately and completely, as the content you enter is automatically applied for credentials.


: