Анкета је затворена

Istraživanje potreba za angažovawem i obukom IT profesionalaca

Poštovani,

prije svega željeli bi da Vam se zahvalimo na izdvojenom vremenu za popunjavanje ovog upitnika. Kako bi efikasno uvećali i unaprijedili ponudu IT radne snage, neophodno je da prikupimo što više konkretnih informacija u vezi sa potrebama kompanija, detektujemo tehnološke trendove, te u skladu sa tim kreiramo kurikulume i buduće edukacije.

Na osnovu vaših odgovora bićemo u mogućnosti da kreiramo kurseve koji će direktno odgovarati potrebama tržišta.

Za ispunjavanje upitnika neće vam biti potrebno više od 10-ak minuta, a nama će pružiti značajne informacije, te Vam se ovim putem još jednom zahvaljujemo na Vašem doprinosu.

Kонтакт подаци


E-пошта
Назив правног лица
Телефон
Интерент страница

1. Broj zaposlenih

2. Da li imate problema sa nedostatkom/akvizicijom radne snage?

3. Na koji način obezbjeđujete kvalifikovan kadar za potrebe kompanije? (više mogućih odgovora)

4. Koliko ste novih ljudi (u prosjeku) zapošljavali na godišnjem nivou u poslednje 3 godine vašeg poslovanja?

5. Na kojim pozicijama postoji potreba za zapošljavanjem? (više mogućih odgovora)

6. Najviše problema,u smislu nedostatka radne snage ,susrećemo u zapošljavanju koga? (više mogućih odgovora)

7. Za koje tech stack imate najveće protrebe na frontend strani? (više mogućih odgovora)

8. Za koje tech stack imate najveće potrebe backend strani? (više mogućih odgovora)

9. Imate li potrebe za angažmanom mobile developera?

10. Da li imate QA odjeljenje u kompaniji

11. Kojom metodologijom vodite više projekata?

12. Imate li potrebe za sprovođenjem soft-skills (individualnih ili timskih) edukacija u vašoj kompaniji?

13. Koji nivo senioriteta najčešće zapošljavate?

14. Da li sprovodite programske prakse u vašoj kompaniji?

15. Da li ste zainteresovani za partnerstvo sa BitLab-om u oblasti obuka?

16. Koliko sredstava ulažete u edukaciju zaposlenih na godišnjem nivou (okvirno)

17. Da li imate bilo šta da dodate, ili da date svoj komentar, na problem nedostatka(kvalitetne) IT radne snage, i metode kako BitLab, u saradnji sa vašom kompanijom, može riješiti ovaj problem?


: