Хонорарни ангажман за држање часова 2022-2023

Партнер из дјелатности нуди хонорарни ангажман за наставнике страних језика и све који могу да држе часове из предмта за које је потребна помоћ при учењу

Уколико дајете часове из неког наставних предмета, страних језика или програмирања - јавите се. Могућ хонорарни ангажман за чланове 3+ породица

Kонтакт подаци

Име *
Презиме *
Адреса пребивалишта *
Телефон *
E-пошта *

1. Држим (могу да држим) часове из *

2. Имам Поносну картицу 2022 - 2024 (бар код почиње бројем 1908...) ? *


* Oбавезно питање

 

Пријаве могу да поднесу лица из 3+ породица која:

  • имају формалне услове за држање часова
  • немају формалне услове за држање наставе али имају знање/вјештину
  • су запослена
  • незапослена
: