Тражимо грађевинске инжињере и архитекте

Тражимо сараднике за сарадњу за дужи врменски период.

Тренутне потребе су највише 'цртање' и 'паковање' пројеката из 'идејне фазе у 'главни' пројекат и предавање за грађевинску дозволу. 

Доста или највише се користи Revit, мада има пројеката и у AutoCAD-у. 


Kонтакт подаци


Име *
Презиме *
E-пошта *
Интерент страница
Телефон *
Skype
Facebook
LinkedIn
Држава

1. Образовање

Назив школе факултета Година уписа Година завршетка
Додај још поља

2. Пројекти

Назив пројекта УРЛ
Додај још поља

3. Искуство са Revit-ом, AutoCAD-ом

Означите године искуства која имате са Revit-ом, AutoCAD-ом


1 2 3 4 5+
Revit
AutoCAD

4. Остали програми које користите

Назив програма Године искуства
Додај још поља

5. Жељени начин ангажовања

6. Очекивана примања

7. Страни језици

A1 A2 Б1 Б2 Ц1 Ц2
Енглески
Њемачки
Руски

8. Додатна питања, напомене


* Oбавезно питање

 
: