Linux систем aдминистратор

Предузећу БитЛаб д.о.о. (www.bitlab.rs) потребан Линукс систем администратор

Шта нудимо:

  • Рад у младом и мотивисаном тиму
  • Флексибилно радно вријеме
  • Рад са различитим, модерним технологијама
  • Висок ниво одговорности и самосталности
  • Отворена и једноставна комуникација
  • Простор за самосталну иницијативу

Kонтакт подаци


Име *
Презиме *
Адреса
Држава
E-пошта *
Интерент страница
Телефон
Skype
Facebook
LinkedIn
GitHub

Профил кандидата

1. Стручна спрема *

Напомена: навести школу, факултет

2. Курсеви и обуке

Назив кзрса Фонд часова Посједује цертрификат
Додај још поља

3. Пракса / Волонтирање

Фирма Послови Технологије Период
Додај још поља

4. Радно искуство

Фирма Позиција Период запослења
Додај још поља

5. Страни језик

А1 А2 Б1 Б2 Ц1 Ц2
Енглески
Њемачки

6. Цјеложивотно усавршавање, одговрност, аналитички приступ, рад под притиском *

1 2 3 4 5
Спремност и мотивисаност за сталним усавршавањем
Одговоран и самосталан приступ у рјешавању проблема
Способност рада под притиском и у кратким роковима
Аналитички, упоран и креативан приступ задацима
Напомена: 1 - најнижи ново, ,,, 5 највиши ниво

7. Жељени начин ангажовања

Пожељна знања

8. Познавање Linuxa *

1 2 3 3 5
Debian
RedHat
Centos
Друго
Напомена: 1 - почетни ниво

9. Искуство са скриптингом и познавање протокола, програмских језика, сервиса

1 2 3 4 5
Perl
Bash
Python
Разумјевање протокола: DNS, SMTP/IMAP, TCP/IP
Познавање Apache
Познавање Nginx
Познавање SQL
Искуства са виртуализацијом: LXC
Искуства са виртуализацијом: OpenVZ
Искуства са виртуализацијом: KVM/QEMU
Искуство у области информационе сигурности
Искуство са GIT
Искуство тимским алатима Redmine,...
Познавање и искуство: JAVA
Познавање и искуство: PHP-a
Познавање и искуство: Ruby-a
Познавање и искуство: HTML, CSS, Bootstrap
Wowza
Lua
Redis
HAProxy
Напомена: 1 - најнижи ниво

10. Тренутни статус *

11. CV (линк)

Напомена: можете послати и на posao@bitlab.rs

12. Мотивационо писмо (линк)

Напомена: можете послати и на posao@bitlab.rs

13. Профил на друштвеним мрежама

Унијети линк
Додај још поља

14. Очекивана плата (КМ) *

15. Додатне напоомене


* Oбавезно питање

 
: