Анкета је затворена

Позив на сарадњу чланова Друштва психолога са Фондацијом за породицу

Изградња колективне платформе за чланове Друштва у сврху пружања online услуга психолошког савјетовања за чланове 3+ породица и осталих заинтересованих клијената.

"Пријатељи породице" је пројекат који Фондација за породицу са успјехом реализује већ три године са циљем пружања подршке породицама са троје и више дјеце. Пројекат се реализује у партнерству са 32 локалне заједнице из Републике Српске, преко 260 привредних субјеката и близу 10 000 породица.

PsychoLogoMedica је један од четири програмска пројеката у оквиру кровног пројекта "Пријатељи породице" и покренут је са циљем повећања доступности услуга из приоритетних области (психологија, психијатрија, логопедија и медицина). Развојна компонента овог пројекта је могућност да пружаоци услуга - партнери, комерцијализују своје услуге за шире тржиште.

Kонтакт подаци

Име *
Презиме *
Назив правног лица
Држава *
Телефон *
E-пошта *

1. Занимање *

2. Искуство у струци *

3. Експертиза у области *

4. Наведите услуге које бисте пружали путем платформе *

5. Страни језици на којима можете да пружате услуге *

6. Очекивани број online сесија путем платформе на седмичном нивоу *

7. Уобичајено трајање једне сесије (изражено у минутима) *

8. Нето цијена сесије *


Унесени подаци ће бити корићшени за израду прилагођене платформе за пружање online услуга психолошког савјетовања. Помоћи ће нам да прецизније одредимо њене елементе и вријеме потребно за њену израду.
: