Пријава грешки на Ордери

Уколико наиђете на било каве грешке при коришћењу Ордера апликације молимо Вас да попуните следећи упитник како би могли отклонити пропусте.

Поједине функционности Ордера апликације су недавно пуштене у рад- У почетној фази рада могуће су грешке на појединим уређајима Вас да уколико уочите грешку да пријавите проблем како би наши инжењери исти отклонили и учинили апликацију што бољом и угодијом за коришћење..

Хвала Вам на сарадњи.

Kонтакт подаци

Име
Презиме
Држава
Телефон
E-пошта
Facebook

1. Уређај на коме је уочена грешка

2. Aко је грешка настала у мобилној апликацији, коју верзију аплкације користите

У рублици Инфо у мобилним апликацијама, на дну странице стоји ознака верзије апликције нпр. Ordera 1.0.26

3. УРЛ - линк ка веб страници на којој се појавио проблем

4. Опис проблема

5. Додатана питања/предлоз/коментар


* Oбавезно питање

 
: