3+БудиПријатељ3+

Укључите свој бизнис

Поштовани поносни родитељи који имате свој бизнис: Будите и Ви ПријатељиПородице. Одобрите попуст за остале 3+ породице. 

Kонтакт подаци

Име *
Презиме *
Телефон *
E-пошта *
ВЕБ сајт
Facebook

1. Да ли имате Поносну картицу? *

2. Опишите своју дјелатност *

Наведите опис како желите да Вас представимо осталим 3+ породицама и другим купцима

3. Наведите град/општину у којој послујете *


* Oбавезно питање

 

Заинтересовани само треба да попуне податке и Фондација ће упутити позив на сарадњу са свим детаљима.

: