E-matičar


Lice čije se matične knjige vode u Opštini Osmacii, mogu izvode iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i uvjerenja o slobodnom bračnom stanju dobijati putem virtuelnog matičara na ovoj internet stranici.

Dokumenti će biti dostavljeni poštom, a pošiljke će se slati preporučeno sa dostavnicom (neposredna dostava) na adresu naznačenu u vašem zahtjevu.

Zahtjev mogu podnijeti: lice na koje se podaci odnose, njegov punomoćnik, član njegove uže porodice, usvojilac ili staralac – član 54.Zakona o matičnim knjigama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj111/09, 43/13 i 66/18).

Molimo Vas da izaberete dokument koji naručujete, popunite i pošaljete obrazac i da postupite po uputstvu koje ćete dobiti na elektronsku adresu koju ste naveli u obrascu.

Nakon što postupite po uputstvu, Odjeljenje za opštu upravu će Vam poslati tražena dokumenta poštom na adresu koju ste naveli u obrascu.

Molimo Vas da imate u vidu da brzina kojom ćete dobiti pošiljku sa traženim dokumentima ne zavisi od Opštinske uprave opštine Osmaci.

Za sve informacije možete se obratiti na e-mail adresu ematicar@osmaci.org ili na broj telefona 056/337-038


1. Vrsta dokumenta koji se naručuje: *

2. Tip dokumenta *

Podaci o osobi

3. JBMG *

4. Ime i prezime *

5. Ime i prezime oca *

6. Ime i prezime majke *

7. Djevojačko prezime majke *

8. Mjesto rođenja *

9. Opština rođenja *

Podaci o naručiocu

10. Ime i prezime *

11. Ulica i broj *

12. Mjesto *

13. Poštanski broj *

14. Država *

15. Broj telefona *

16. Adresa elektronske pošte *


* Required question

 
: