MS Excela

Provjera znanja iz MS Excela

Poštovani,

pred Vama je kratki test poznavanja MS Excela. Test ima za cilj kvalitetniju pripremu kursa iz gore pomenutog programa.  Iz tih razloga molimo da budete realni kako bismo na samom kursu radili ono što Vama pojedinačno i grupno korisno za uspješno i efikasno obavljanje svakodnevnih zadataka. Apsolutno je prihvatljivo da su Vam sva pitanja nepoznata ili sva poznata: i jedno i drugo će biti korisna informacija. Izaberite odgovor koji smatrate tačnim, a na kraju testa je prazno polje gdje možete napisati/iskucati šta smatrate da Vam je potrebno kao i šta bi Vam najviše koristilo za rad. 

Radujemo se saradnji!


1. Formatiranje ćelija u Excelu vršimo preko opcije?

2. Jednu ćeliju npr. A3 mogu podijeliti na novih 6?

3. Ne mogu spojiti 6 ćelija u jednu u Excelu.

4. Opcija Merge Cells:

5. Adresa $B6 je:

6. U adresi ćelije $M$198:

7. Opcija Conditional Formatting u Excelu će:

8. Prebrojte koliko ima radnika čiji je hobi "planinarenje" i koji su stariji od 30 godina. Za ovaj zadatak, sudeći po tekstu, možete koristimo funkciju:

9. U argumentu funkcije SUMIF, polje Range popunjavamo:

10. U slučajevima kada u Excelu želimo selektovati kolonu B, L i K koristimo:

11. Dati su nam podaci o ocjenama studenata iz predmeta Informatika na kraju semestra (npr. 6,6,9,10,8,7,7,6,10,10,10, 9,6,8,10). Potrebno je izdvojiti samo ocjene koje su veće od 8. Za to koristimo:

12. U funkciji COUNTIFS određujemo:

13. Argumentima funkcije IF pripada:

14. Funkciju COUNTA koristimo kada želimo:

15. Kada imamo dvije iste tabele (po broju kolona i redova) i želimo podatke u njima sabrati i prikazati u jednoj od njih (sabrane, dakle zbirno), koristimo:

16. Mješovita adresa je:

17. Criteria Range 2 je argument funkcije:

18. Sortirati podatke u Excelu znači:

19. Opcija Freeze Panes se nalazi na kartici:

20. Kada želimo "zalediti" prvi red u Excelu koristimo opciju:

21. Kada želimo apsolutno fiksirati ćeliju, koristimo:

22. Prilikom unošenja teksta u ćeliju u Excelu, ukoliko želimo da nam se tekst nalazi jedan ispod drugog, u istoj ćeliji, koristimo opciju:

23. Kada želimo dvostruko podvući tekst u Excelu, koristimo opciju:

24. Da li koristite funkciju IF?

25. Da li ste kreirali ikada Pivot Tabelu?

26. Da li poznajte način na koji možete promijeniti primjenjenu funkciju u Pivot tabeli (npr. Sum u Average)?

27. Obrazložite osnovnu razliku između Pivot grafikona i klasičnih grafikona (ukoliko niste upoznati, napišite samo "n/a")

28. Obrazložite šta je slicer (ukoliko niste upoznati, napišite samo "n/a")

29. Za šta biste koristili line opciju? (ukoliko niste upoznati, napišite samo "n/a")

30. Da li ste ikada kreirali dashboard u Excelu?

31. U polje upišite šta smatrate da bi vam bilo najkorisnije za Vaš budući rad i /ili ono sa čim imate najviše problema u dosadašnjem radu u MS Excelu:


* Required question

 
: