MS Excela

Провјера знања из MS Excela

Поштовани,

пред Вама је кратки тест познавања МС Еxцела. Тест има за циљ квалитетнију припрему курса из горе поменутог програма.  Из тих разлога молимо да будете реални како бисмо на самом курсу радили оно што Вама појединачно и групно корисно за успјешно и ефикасно обављање свакодневних задатака. Апсолутно је прихватљиво да су Вам сва питања непозната или сва позната: и једно и друго ће бити корисна информација. Изаберите одговор који сматрате тачним, а на крају теста је празно поље гдје можете написати/искуцати шта сматрате да Вам је потребно као и шта би Вам највише користило за рад. 

Радујемо се сарадњи!


1. Форматирање ћелија у Еxcelu вршимо преко опције?

2. Једну ћелију нпр. А3 могу подијелити на нових 6?

3. Не могу спојити 6 ћелија у једну у Еxcelu.

4. Опција Merge Cells:

5. Адреса $B6 је:

6. У адреси ћелије $М$198:

7. Опција Conditional Formatting у Excelu ће:

8. Пребројте колико има радника чији је хоби "планинарење" и који су старији од 30 година. За овај задатак, судећи по тексту, можете користимо функцију:

9. У аргументу функције SUMIF, поље Range попуњавамо:

10. У случајевима када у Еxcelu желимо селектовати колону Б, Л и К користимо:

11. Дати су нам подаци о оцјенама студената из предмета Информатика на крају семестра (нпр. 6,6,9,10,8,7,7,6,10,10,10, 9,6,8,10). Потребно је издвојити само оцјене које су веће од 8. За то користимо:

12. У функцији COUNTIFS одређујемо:

13. Аргументима функције IF припада:

14. Функцију COUNTA користимо када желимо:

15. Када имамо двије исте табеле (по броју колона и редова) и желимо податке у њима сабрати и приказати у једној од њих (сабране, дакле збирно), користимо:

16. Мјешовита адреса је:

17. Criteria Range 2 је аргумент функције:

18. Сортирати податке у Еxcelu значи:

19. Опција Freeze Panes се налази на картици:

20. Када желимо "заледити" први ред у Еxcelu користимо опцију:

21. Када желимо апсолутно фиксирати ћелију, користимо:

22. Приликом уношења текста у ћелију у Еxcelu, уколико желимо да нам се текст налази један испод другог, у истој ћелији, користимо опцију:

23. Када желимо двоструко подвући текст у Еxcelu, користимо опцију:

24. Да ли користите функцију IF?

25. Да ли сте креирали икада Пивот Табелу?

26. Да ли познајте начин на који можете промијенити примјењену функцију у Пивот табели (нпр. Sum у Average)?

27. Образложите основну разлику између Пивот графикона и класичних графикона (уколико нисте упознати, напишите само "н/а")

28. Образложите шта је slicer (уколико нисте упознати, напишите само "н/а")

29. За шта бисте користили line опцију? (уколико нисте упознати, напишите само "н/а")

30. Да ли сте икада креирали dashboard у Еxcelu?

31. У поље упишите шта сматрате да би вам било најкорисније за Ваш будући рад и /или оно са чим имате највише проблема у досадашњем раду у MS Excelu:


* Oбавезно питање

 
: