The poll is closed

Poboljšanje

Cilj upitnika da se dođe do boljih rješenja, organizacije


Personal data


Email
First name *
Last name *
Phone

1. Broj mjeseci angažovanih u firmi *

2. Radno mjesto na kome radite *

Note: Npr. PHP programer

3. Nivo znanja i iskustva iz navedene oblasti *

Prije dolaska u firmu Trenutno
1
2
3
4
5

4. Koliko smatrate da je potrebno mjeseci rada da bi postali ekspert u navedenoj oblasti? *

5. Na kojim poslovima i s kojim tehnologijama želite da radite u budućnosti?

Primanja

6. Iznos plate za angažovanje u firmi (KM) *

Prva plata Maksimalna plata Isplaćena plata za avagust Isplaćena plata za septebar Isplaćena plata za oktobar
KM

7. Nivo angažovanja na poslovima koji donose novac firmi? *

Oktobar Septembar Avgust Predhodni period
%

8. Poslovi na kojima ste radili u toku radnog vremena u avgustu, septembru i oktobru koji nisu u tom naznačenom periodu donosili finasijsku korist

Aktivnost Mjesec fond časova
Add another filed

Note: Npr. proučavanje novih tehnologija i sl. Za mjesec unijeti broj mjeseca npr. za septembar 9

9. Ono što nije bilo dobro u predhodnom periodu

Naziv Ocjena 1 - 5 Prijedlog kao poraviti
Add another filed

10. Šta predlažete za unapređenje poslovanja

Naziv Prioritet (1 - 5) Važnost (1 - 5) Nosilac aktivnosti
Add another filed

11. Ono što je dobro

Naziv Ocjena (5 - 10) Kako dodatno unaprijediti
Add another filed

12. Da bi ostao u firmi želim

Uslov Važnost uslova (1 - 5)
Add another filed


: