Анкета је затворена

Побољшање

Циљ упитника да се дође до бољих рјешења, организације


Kонтакт подаци


E-пошта
Име *
Презиме *
Телефон

1. Број мјесеци ангажованих у фирми *

2. Радно мјесто на коме радите *

Напомена: Нпр. PHP програмер

3. Ниво знања и искуства из наведене области *

Прије доласка у фирму Тренутно
1
2
3
4
5

4. Колико сматрате да је потребно мјесеци рада да би постали експерт у наведеној области? *

5. На којим пословима и с којим технологијама желите да радите у будућности?

Примања

6. Износ плате за ангажовање у фирми (КМ) *

Прва плата Максимална плата Исплаћена плата за авагуст Исплаћена плата за септебар Исплаћена плата за октобар
KM

7. Ниво ангажовања на пословима који доносе новац фирми? *

Октобар Септембар Август Предходни период
%

8. Послови на којима сте радили у току радног времена у августу, септембру и октобру који нису у том назначеном периоду доносили финасијску корист

Активност Мјесец фонд часова
Додај још поља

Напомена: Нпр. проучавање нових технологија и сл. За мјесец унијети број мјесеца нпр. за септембар 9

9. Оно што није било добро у предходном периоду

Назив Оцјена 1 - 5 Приједлог као поравити
Додај још поља

10. Шта предлажете за унапређење пословања

Назив Приоритет (1 - 5) Важност (1 - 5) Носилац активности
Додај још поља

11. Оно што је добро

Назив Оцјена (5 - 10) Како додатно унаприједити
Додај још поља

12. Да би остао у фирми желим

Услов Важност услова (1 - 5)
Додај још поља


: