Organizujte Vašu konferenciju putem računara!

Ispitivanje koraka i mogućih problema pri organizovanju konferencija u cilju otklanjanja istih.

Anketa se provodi u svrhu iznalaženja finansijski i vremenski  pristupačnijih rješenja, kojim bi se olakšalo organizovanje konfrencija, seminara, kongresa (u daljem tekstu: konferencija). U saradnji sa sistemom eKonferencije.com, omogućavamo Vam besplatan unos podataka o Vašoj konferenciji u navedeni sistem ukoliko popunite ovu anketu.

Lični podaci


e-pošta *
Ime
Prezime
Ustanova/firma
Grad *
Država *
Telefon

1. Koje konferencije organizujete i kada?

Naziv konferencije Datum održavanja Lokacija Očekivani broj učesnika
Dodaj još polja

2. Da li imate poteškoće pri organizovanju konferencija? *

3. Šta Vam predstavlja najveći problem prilikom organizovanja? *

Napomena: Opišite problem.

4. Da li koristite elektronsku podršku prilikom organizacije? *

5. Da li ste zadovoljni sistemom za podršku koji koristite? *

6. Da li imate osobu koja je zadužena za organizovanje konferencija? *

7. Da li biste željeli više promovisati Vašu konferenciju kako bi povećali broj prijavljenih učesnika i radova? *

8. Da li biste željeli automatizovati proces recenzija, prijave učešća i radova? *

9. Da li biste željeli koristiti mobilne aplikacije prilikom organizacije? *

10. Kakve prednosti po Vašem mišljenju ima korištenje elektronske podrške pri organizaciji? *

11. Koji je prosječan iznos Vaših troškova organizacije jedne konferencije?

12. Koje poznajete sisteme za elektronsku podršku organizaciji konferencija?

13. Da li ste upoznati sa najkompletnijim sistemom eKonferencije.com za organizaciju konferencija?


  * Obavezno pitanje


Podaci dobijeni ovom anketom koristiće se isključivo u svrhu istraživanja potreba i želja potencijalnih korisnika elektronske podrške za organizovanja konferencija, naučnih skupova i sličnih događaja. 


: