Унаприједите организацију научних скупова са платформом eKonferencije.com

Искористите погодности најкомплетније платформе за организацију стручних и научних скупова!

Ако желите да аутоматизујете поступак пријаве сажетака, радова, рецензија, пријаве учешћа, смањите трошкове организације стручних и научних скупова, повећате видљивост, број пријављених аутора , радова и квалитет организације самог догађаја, онда је иновативна платформа ekonferencije.com право рјешење за вас.

Да би могли да Вам помогнемо у организацији стручног/научног скупа молимо Вас да одговорите на наредних пар питања.

Kонтакт подаци

Назив правног лица *
Држава *
Адреса *
Име *
Презиме *
E-пошта *
ВЕБ сајт
Телефон *
Facebook

1. Које конференције организујете и када?

Назив конференције Датум одржавања Сајт конференције Очекивани број учесника
Додај још поља

2. Шта желите да побољшате код организације конференције? *

3. На који начин тренутно прикупљате пријаве сажетака и комплетних радова од аутора?

4. Да ли већ користите неку платформу за организацију догађаја? *

5. Да ли желите да организујемо демонстрацију платформе eKonferencije.com?

6. Додатна питања - коментари


* Oбавезно питање

 

Подаци добијени овом анкетом користиће се искључиво у сврху истраживања потреба и жеља потенцијалних корисника електронске подршке за организовања конференција, научних скупова и сличних догађаја. 

: