Anketa je zaprta

Stručni volonter Fondacije ZA porodicu - pravnik

Fondacija ZA porodicu u svom nazivu sadrži fokus svoga djelovanja. U tom cilju formiramo tim pravnika koji će podržavati porodice sa troje i više djece u ostvarivanju prava koje su povezane sa socijalnim statusom ali i zaštitom prava iz oblasti radnih odnosa

Iskustva pokazuju da mnoge višečlane porodice, naročito majke, ostaju bez svojih socijalnih i drugih prava iz banalnih razloga poput neinformisanosti, neupućenosti ili neblagovremenog postupanja. Cilj nam je da im budemo podrška u komunikaciji sa nadležnim institucijama. Takođe, zainteresovani učesnici će moći da učestvuju u zaštiti prava iz radnog odnosa.

Druga linija djelovanja je u pravcu stimulisanja privrednih subjekata koji su se već uključili u projekte podrške porodicama sa troje i više djece. Zainteresovani učesnici će moći da im stručno pomažu (i na taj način se uvezuju) u raznim oblastima njihovog djelovanja. Idealno u postupcima aplikacije za učešće u raznim domaćim i međunarodnim projektima.

Osebni podatki


Ime *
Priimek *
Email *
Telefon *

1. Da li ste zaposleni?

2. Koliko imate staža u struci?

3. Da li imate položen pravosudni ispit?

4. Da li imate položen stručni ispit?

5. Koje je polje vaše primarne ekspertize?

6. Zainteresovani ste za pružanje stručne podrške:

7. Koliko sati sedmično možete volontirati?
Nije oglas za posao.


: