Стручни волонтер Фондације ЗА породицу - правник

Фондација ЗА породицу у свом називу садржи фокус свога дјеловања. У том циљу формирамо тим правника који ће подржавати породице са троје и више дјеце у остваривању права које су повезане са социјалним статусом али и заштитом права из области радних односа

Искуства показују да многе вишечлане породице, нарочито мајке, остају без својих социјалних и других права из баналних разлога попут неинформисаности, неупућености или неблаговременог поступања. Циљ нам је да им будемо подршка у комуникацији са надлежним институцијама. Такође, заинтересовани учесници ће моћи да учествују у заштити права из радног односа.

Друга линија дјеловања је у правцу стимулисања привредних субјеката који су се већ укључили у пројекте подршке породицама са троје и више дјеце. Заинтересовани учесници ће моћи да им стручно помажу (и на тај начин се увезују) у разним областима њиховог дјеловања. Идеално у поступцима апликације за учешће у разним домаћим и међународним пројектима.

Kонтакт подаци


Име *
Презиме *
E-пошта *
Телефон *

1. Да ли сте запослени?

2. Колико имате стажа у струци?

3. Да ли имате положен правосудни испит?

4. Да ли имате положен стручни испит?

5. Које је поље ваше примарне експертизе?

6. Заинтересовани сте за пружање стручне подршке:

7. Колико сати седмично можете волонтирати?


* Oбавезно питање

 


Није оглас за посао.


: