Оцјена квалитета и ефикасности услуга Општинске управе Општине Мркоњић Град

Поштовани грађани,

У циљу побољшања квалитета и ефикасности услуга Општинске управе Општине Мркоњић Град, молимо Вас да учествујете у нашој . Ваша искреност у одговорима нам је од велике важности јер нам пружа објективну оцјену и може нам дати смјернице у ком правцу да унаприједимо квалитет услуга Општинске управе општине Мркоњић Град. Анкета је анонимна, тако да је не морате потписивати.Дајте оцјене у односу на сљедеће ставове:

1. Рад Одјељења/Одсјека:

Оцјена (1-5) Образложење
Одјељење за привреду и финансије
Одјељење за инспекцијске послове
Одјељење за просторно планирање и комуналне послове
Одјељење за изградњу града и управљање имовином (у које улази Одсјек за саобраћај и паркинге)
Одјељење за друштвене дјелатности (у које улази Одсјек за борачко-инвалидску заштиту, област спорта, културе, образовања и др.)
Одсјек за опште и управне послове са Шалтер салом

2. Дајте оцјене у односу на следеће ставове и изнесите образложење:

Оцјена (1-5) Образложење
Једноставност подношења захтјева
Брзина рјешавања захтјева/предмета
Брзина реаговања на жалбе и представке
Предусретљивост и љубазност запослених
Цијена административних такси
Квалитет интернет презентације(сајта) - www.mrkonjic-grad.rs.ba

3. Шта Вам се највише допада код Општинске управе општине Мркоњић Град?

4. Шта Вам се најмање допада код Општинске управе општине Мркоњић Град?


* Oбавезно питање

 


ХВАЛА ВАМ НА САРАДЊИ И УЧЕШЋУ У АНКЕТИ!


: